Thanh Hóa: Thành lập Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên.

Thanh Hóa: Thành lập Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên.
Ngày 11/3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại thành phố Thanh Hóa. Đây là Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên ở Thanh Hóa, nhằm thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo sự cho phép của Bộ Tư pháp.
Theo đó, cho phép Thừa phát lại Nguyễn Thị Vân Quỳnh, thường trú tại phố Ái Sơn, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa thành lập Văn phòng Thừa phát lại thành phố Thanh Hóa.
Văn phòng Thừa phát lại thành phố Thanh Hóa được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân, có trụ sở tại số nhà 80 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa; có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính; chế độ tài chính được thực hiện theo quy định đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân.
Theo Đề án "Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại" tại tỉnh Thanh Hóa được Bộ Tư pháp  phê duyệt tại Quyết định số 2308/QĐ-BTP ngày 17/9/2013, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ  thành lập 04 Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Sầm Sơn và huyện Tĩnh Gia.

Nguồn: moj.gov.vn