Khiếu nại đối với việc thẩm định giá tài sản thi hành án

Câu hỏi
Nhà tôi bị kê biên phát mãi thi hành án. Nay tôi yêu cầu Thi hành án cho định giá lại do công ty thẩm định giá do tôi nhận thấy có sai sót trong định giá nhà của tôi, cụ thể như sau:

Tổng diện tích nhà tôi là 200m2, trong đó 140m2 không phạm lộ giới còn 60m2 phạm lộ giới. Tổng diện tích 200m2 nhà tôi đã sử dụng ổn định từ năm 1982 (trước ngày 15/10/1993) và được UBND phường xác nhận đất không có tranh chấp thì theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP và Nghị định 84/2007/NĐ-CP phải định giá toàn bộ 200m2, nhưng công ty thẩm định giá lại bỏ mất không định giá 60m2 phạm lộ giới, khiến cho giá trên chứng thư sai (thấp đi). Nay tôi muốn khiếu nại về giá thẩm định sai này nhưng có một số thắc mắc:

 1) Theo quy định của cơ quan thi hành án thì tôi phải ứng tiền phí thi hành án cho cơ quan thi hành án giữ, nhưng tôi không được ký hợp đồng với công ty thẩm định giá mà phải để cơ quan thi hành án ký hợp đồng với công ty thẩm định giá. Vậy, tôi không có hợp đồng này thì lấy căn cứ gì để khiếu nại về giá?

2)  Như vậy tôi nộp đơn khiếu nại về giá thẩm định sai cho ai, cơ quan nào? (Tôi đã nộp đơn khiếu nại cho Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án quận nhưng được trả lời là không thuộc thẩm quyền của họ và từ chối thụ lý).

3) Trong khi cơ quan đó chưa giải quyết xong khiếu nại của tôi về giá thẩm định sai thì Thi hành án đã đưa nhà tôi ra bán đấu giá với giá định sai nêu trên làm giá khởi điểm là đúng hay sai? Nếu đúng thì thiệt thòi quá lớn quyền lợi của nhà tôi khiến gia đình tôi tan gia bại sản trong trường hợp có người trúng đấu giá nhà tôi, cơ quan nào chịu trách nhiệm bồi thường? Nếu sai, tôi khiếu nại việc sai phạm này ở cơ quan nào?

Nếu bây giờ thuê công ty thẩm định giá khác thì tôi  có phải trả phí cho họ hay không?
Trả lời
Với nội dung đúng như bạn nêu thì vấn đề không phải là khiếu nại về giá tài sản đã thẩm định mà là không thẩm định 60m2 đất trong số 200m2 đất. Vì vậy, bạn cần liên hệ với cơ quan thi hành án dân sự nơi đã kê biên và ký hợp đồng thẩm định giá nhà đất để yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự trả lời rõ diện tích đất đã kê biên, diện tích đất đã ký hợp đồng thẩm định giá và xác định rõ lỗi của cơ quan nào trong việc không định giá 60m2 đất.

Nếu hợp đồng thẩm định giá giữa cơ quan thi hành án dân sự và công ty thẩm định giá đã ký với diện tích 200m2 đất cùng với nhà gắn liền nhưng công ty thẩm định giá bỏ mất 60m2 đất không định giá thì lỗi của công ty thẩm định giá. Vì thế, bạn có quyền yêu cầu công ty thẩm định giá hoặc yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự huỷ kết quả định giá vì vi phạm hợp đồng đã ký giữa cơ quan thi hành án dân sự và công ty thẩm định giá, không thẩm định giá hết tài sản đã ký hợp đồng thẩm định giá. Trong trường hợp này, công ty thẩm định giá có lỗi nên công ty phải chịu toàn bộ chi phí thẩm định giá và bồi thường thiệt hại nếu có.

Trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự kê biên 200m2 đất nhưng phát hiện 60m2 đất nằm trong lộ giới nên không kê biên, không ký hợp đồng thẩm định giá diện tích đất 60m2 đất thì 60m2 đất này vẫn do bạn quản lý, sử dụng. Trong trường hợp này, theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 13/7/2008 của Chính phủ thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo cho bạn biết và phải xác định lại rõ ranh giới, diện tích đất kê biên, tiến hành định giá, bán đấu giá. Vì thế, bạn cần xác định đúng nội dung khiếu nại để khiếu nại cho đúng, không phải khiếu nại về giá của tài sản đã định.

Việc bạn yêu cầu định giá lại tài sản và phải chịu chi phí thẩm định lại nếu cơ quan thi hành án dân sự chỉ kê biên, ký hợp đồng thẩm định giá đối với 140m2 đất và công ty thẩm định giá thẩm định đúng diện tích 140m2 đất này theo hợp đồng đã ký kết với cơ quan thi hành án nhưng giá của 140m2 đất này bạn không đồng ý. Ví dụ, theo bạn giá 10 triệu đồng/m2 đất nhưng công ty thẩm định giá chỉ đưa ra kết quả 8 triệu đồng/m2 đất.
Trân trọng./.