Thời hạn kê biên cưỡng chế tài sản thi hành án

Câu hỏi Đề nghị cho biết qui định của luật về thời gian phải kê biên cưỡng chế tài sản của bị đơn để thi hành án khi có quyết định thi hà...

Điều kiện về tài sản được xem là bán đấu giá không thành

Câu hỏi Luật sư cho tôi hỏi tài sản kê biên bán không ai mua, có phài là bán đấu giá không thành không? Trả lời Chào bạn, với câu hỏi củ...

Uỷ ban Tư pháp lấy ý kiến Luật thi hành án dân sự (20/3/2014)

-Tham luận tập trung vào các chuyên đề: Định hình hệ thống tổ chức và thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự

Những khó khăn trong công tác thi hành án dân sự nhìn từ góc độ xác minh điều kiện thi hành án (20/3/2014)

Công tác thi hành án đang gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại Xác minh thi hành án là một thủ tục rất quan trọng, không thể thiếu trong q...

Ủy thác tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án dân sự và vấn đề còn bỏ ngỏ (18/3/2014)

Uỷ thác tư pháp về dân sự là yêu cầu bằng văn bản của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngo...

Sửa đổi Luật Thi hành án dân sự

Sửa đổi Luật Thi hành án dân sự lần này đặt ra nhiều vấn đề hết sức quan trọng như Tòa án sẽ có vai trò như thế nào trong công tác thi hà...

Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi...

Tổng kết thực tiễn bốn năm triển khai thực hiện và góp ý Dự thảo sửa đổi Luật Thi hành án dân sự năm 2014 (18/03/2014)

Luật Thi hành án dân sự ra đời năm 2008, có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2009, là văn bản pháp lý cao nhất trong lĩnh vực thi hành án dân...

Về các khoản chi phí thực tế khi cưỡng chế tài sản

Câu hỏi Chi cục thi hành án mời các cơ quan tham gia cưỡng chế di dời tài sản, giao trả lại phần đất trống cho người được thi hành án. Kh...

Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ ...

Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008

Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008

Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với từng người phải thi hành án

Câu hỏi Ngân hàng XBANK cấp tín dụng cho một Công ty A. Khoản cấp tín dụng được đảm bảo bằng thư bảo lãnh thanh toán cho XBANK của Ngân hà...

Khiếu nại đối với việc thẩm định giá tài sản thi hành án

Câu hỏi Nhà tôi bị kê biên phát mãi thi hành án. Nay tôi yêu cầu Thi hành án cho định giá lại do công ty thẩm định giá do tôi nhận thấy c...

Về điểm b khoản 1 Điều 61 Luật Thi hành án dân sự

Câu hỏi Tại điểm b khoản 1 Điều 61 quy định: “khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị dưới năm triệu đồng“ được hiểu là giá trị còn p...

Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam –...

Về việc thi hành án trong trường hợp mẹ chủ động nộp tiền thay cho con

Câu hỏi Bản án hình sự của Tòa án tuyên buộc Nguyễn Văn A phải nộp án phí, truy thu sung công quỹ nhà nước. Sau khi chủ động ra quyết định...

Thanh Hóa: Thành lập Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên.

Ngày 11/3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại thành p...

Kê biên tài sản

Câu hỏi Ông A có vay Ngân hàng 400.000.000 đồng bằng tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất có diện tích 500 m2 và nhà ở. Theo tạm tính củ...

Thông tư số 13/2013/TT-BTP ngày 13/9/2013 của Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục thi hành án dân sự và Chi cục thi hành án dân sự.

Thông tư số 13/2013/TT-BTP ngày 13/9/2013 của Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục t...

Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Quốc phòng-Bộ Công an quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong quân đội

Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Quốc phòng-Bộ Công an quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế t...

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp – Bộ Công an quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp – Bộ Công an quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong...

Quyết định số 1902/QĐ-BTP ngày 22/7/2013 của Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Quyết định số 1902/QĐ-BTP ngày 22/7/2013 của Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước trong hoạt động t...

Nghị định số 7820/VBHN-BTP ngày 25/11/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Nghị định số 7820/VBHN-BTP ngày 25/11/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về...