Thời hạn kê biên cưỡng chế tài sản thi hành án

Câu hỏi Đề nghị cho biết qui định của luật về thời gian phải kê biên cưỡng chế tài sản của bị đơn để thi hành án khi có quyết định thi hà...

Điều kiện về tài sản được xem là bán đấu giá không thành

Câu hỏi Luật sư cho tôi hỏi tài sản kê biên bán không ai mua, có phài là bán đấu giá không thành không? Trả lời Chào bạn, với câu hỏi củ...

Uỷ ban Tư pháp lấy ý kiến Luật thi hành án dân sự (20/3/2014)

-Tham luận tập trung vào các chuyên đề: Định hình hệ thống tổ chức và thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự

Những khó khăn trong công tác thi hành án dân sự nhìn từ góc độ xác minh điều kiện thi hành án (20/3/2014)

Công tác thi hành án đang gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại Xác minh thi hành án là một thủ tục rất quan trọng, không thể thiếu trong q...

Ủy thác tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án dân sự và vấn đề còn bỏ ngỏ (18/3/2014)

Uỷ thác tư pháp về dân sự là yêu cầu bằng văn bản của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngo...

Sửa đổi Luật Thi hành án dân sự

Sửa đổi Luật Thi hành án dân sự lần này đặt ra nhiều vấn đề hết sức quan trọng như Tòa án sẽ có vai trò như thế nào trong công tác thi hà...

Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi...